Teollisuuden uutiset

Asetonin kemialliset ominaisuudet

2020-06-12
Asetoni on alifaattisten ketonien edustava yhdiste ja sillä on tyypillinen ketonien reaktio. Esimerkiksi: adduktit, jotka muodostavat värittömiä kiteitä natriumbisulfiitin kanssa. Reagoi syaanivedyn kanssa tuottaen asetonisyanaanihydriiniä. Pelkistävän aineen vaikutuksesta muodostuu isopropanoli ja pinakoloni. Asetoni on suhteellisen stabiili hapettimille. Typpihappo ei hapeta sitä huoneenlämmössä. Kun hapettimena käytetään happamaa kaliumpermanganaattia, muodostuu etikkahappoa, hiilidioksidia ja vettä. Alkalin läsnä ollessa tapahtuu bimolekulaarinen kondensaatio, joka tuottaa diasetonialkoholia.
2 mol asetonia tuottaa isopropylideeniasetonia erilaisten happamien katalyyttien (suolahappo, sinkkikloridi tai rikkihappo) läsnä ollessa ja lisää sitten 1 mol asetonia fosorin tuottamiseksi (di-isopropylideeniasetoni). Väkevän rikkihapon vaikutuksesta 3 mol asetonia poistaa 3 mol vettä, jolloin saadaan 1,3,5-trimetyylibentseeniä. Kalkissa. Kondensoituminen tuottaa natriumalkoksidin tai natriumamidin läsnä ollessa isoforonia (3,5,5-trimetyyli-2-syklohekseeni-1-oni)
Hapon tai emäksen läsnä ollessa kondensaatioreaktio tapahtuu aldehydin tai ketonin kanssa ketonialkoholin, tyydyttymättömän ketonin ja hartsimaisen aineen muodostamiseksi. Fenolin kanssa happamissa olosuhteissa kondensoituna bisfenoli-A: ksi. Asetonin Î ± -vetyatomi voidaan helposti korvata halogeenilla, jolloin saadaan Î ± -halogenoitua asetonia. Se reagoi natriumhypohaliitin tai halogeenialkaliuoksen kanssa halogeenijäljitelmän aikaansaamiseksi. Asetoni reagoi Grignard-reagenssin kanssa, ja lisäystuote hydrolysoidaan tertiäärisen alkoholin saamiseksi. Asetoni voi myös käydä kondensaatioreaktioissa ammoniakin ja sen johdannaisten, kuten hydroksyyliamiinin, hydratsiinin ja fenyylihydratsiinin, kanssa. Lisäksi asetoni halkeilee 500 ~ 1000 ° C: ssa keteenin tuottamiseksi. Isobuteenia ja asetaldehydiä syntyy pii-alumiinikatalyytin kautta 170 ~ 260 ° C: ssa; isobuteenia ja etikkahappoa syntyy 300-350 ° C: ssa. Sitä ei voida hapettaa hopeammoniakkiliuoksella, tuoreella kuparihydroksidilla ja muilla heikoilla hapettimilla, mutta se voi katalysoida hydrausta alkoholin tuottamiseksi.
å ‘é € å 馈
åŽ † å ²è® ° å½ •